Eva Åkesson, Peter Wallensteen och Ban Ki-Moon, Dag Hammarskjöldföreläsningen 2016.

Share this post